Zdjęcia ślubne i studyjne

Zdjęcia ślubne

Sesja w studio 1 ujęcie 100,00 zł
Sesja w plenerze ok. 15 ujęć po 2 sztuki 500,00 zł

Zdjęcia studyjne

Cała sylwetka          
(jedno ujęcie)
100,00 zł
Portretowe
(jedno ujęcie)
50,00 zł