Ksero, wydruki

Ksero kolor:

A4                   3,20 zł

A4 dwustr.     4,80zł

A3                     6,00zł

A3 dwustr.      9,00zł

Ksero cz-b:

A4                       0,80 zł
A3                       1,00 zł

A4 dwustr.         1,00 zł
A3 dwustr.          1,00 zł

Wydruki czarno-białe

A4                         1,00 zł
A3                        2,00 zł

A4 dwustronn.       1,50 zł
A3 dwustronn.       2,50 zł

 

Wydruki kolor

A4                         3,00 zł
A3                        6,00 zł

A4 dwustronn.       3,50 zł
A3 dwustronn.       7,00 zł

Skan

na e-mail         4.00zł

powyż. 3 szt    3,00zł

na nośnik        5,00zł